ΕΡΓΑ
   Προβολή # 
1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
3 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
4 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΤΕΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
7 Συλλεκτήρες Ομβρίων Οδών: Αθηνάς-Κεφαλληνίας- Ζακύνθου Κοινότητας Σαρωνίδας(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)