ΕΡΓΑ
   Προβολή # 
1 Εργασίες κατασκευής οδοποιίας και πεζοδρομίων στο Σταθμό Αυτοκινήτων Πλατείας Καρύλλου Ν. Σμύρνη (POLIS PARK)
2 Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
3 Υπέργειες κατασκευές και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Υπογείου Σταθμού Στάθμευσης Αυτοκινήτων «Συγγρού – Φιξ»
4 Εργασίες εκσκαφών και επιχωμάτων όπως κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης - αποστράγγισης, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της Αττικής Οδού «Παράκαμψη Άνοιξης»
5 Π.Α.Θ.Ε. – Κ/Ξ EUROIONIA Εργασίες κατασκευής διοδίων Αφιδνών κτιρίου υπηρεσιών διοδίων και περιβάλλοντος χώρου
6 Π.Α.Θ.Ε. – Κ/Ξ EUROIONIA Εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευής δικτύου αποχέτευσης Εθνικής οδού από Χ.Θ.27 000 έως Χ.Θ. 60 000
7 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ