Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου Μεταφοράς Δεδομένων Γεωτεχνικής Παρακολούθησης κατά μήκος της χάραξης των Σηράγγων στο Μετρό Θεσσαλονίκης (Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-IMPREGILO-SELI)
PDF Εκτύπωση E-mail

Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου Μεταφοράς Δεδομένων Γεωτεχνικής Παρακολούθησης κατά μήκος της χάραξης των Σηράγγων στο Μετρό Θεσσαλονίκης (Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-IMPREGILO-SELI).