Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου Αθηνών (Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ –ΙΝΤΡΑΚΑΤ)
PDF Εκτύπωση E-mail

Κατασκευή Αστικού Δικτύου Φυσικού Αερίου Περιοχής Ζωγράφου και Καισαριανής

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Προϋπολογισμός έργου : 2.500.000,00 €