ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ.Ε.Ν.
PDF Εκτύπωση E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Υ.Ε.Ν.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:3.000.000,00 €

ΕΡΓΟ:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Ε.Ν. ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΕΓΕΚ Α.Ε.