ΙΣΤΟΡΙΚΟ
PDF Εκτύπωση E-mail

Η Εταιρεία με την Επωνυμία «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε» ιδρύθηκε το 2007 ύστερα από Συγχώνευση της Εταιρείας «ΤΕΜΚ Ο.Ε.» και των Προσωπικών Εταιρειών Θ.Μπούρης Ε.Δ.Ε. και Μ.Καλογιαννάκης Ε.Δ.Ε. με σκοπό την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι συγχωνευμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών από το 1992.

Στο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται με την προηγούμενη αλλά και την σημερινή της μορφή έχει εκτελέσει με επιτυχία σειρά από μεγάλα και δύσκολα έργα.

Ιδιαίτερη εμπειρία διαθέτει σε Κτιριακά-Αρχιτεκτονικά Έργα, Αναπλάσεις Εξωτερικών Χώρων, σε Οδοποιίες και Χωματουργικά Έργα.

Εξειδίκευση διαθέτει σε Έργα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών.