Η Εταιρία με την Επωνυμία «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε» ιδρύθηκε το 2007 ύστερα από Συγχώνευση της Εταιρείας «ΤΕΜΚ Ο.Ε.» και των Προσωπικών Εταιρειών Θ.Μπούρης Ε.Δ.Ε. και Μ.Καλογιαννάκης Ε.Δ.Ε. με σκοπό την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων.

Οι εταιρείες που συγχωνεύθηκαν μετρούν χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κατασκευής από το 1992.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και προχωρεί στην ολοκλήρωση σύνθετων έργων υποδομής, σημαντικών κτιριακών έργων καθώς και έργων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» Διαθέτει Πτυχίο ΜΕΕΠ 4ης Τάξης στις κατηγορίες:

 

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • Η/Μ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

 

Βασικό αντικείμενο και προτεραιότητα της Εταιρείας παραμένει η συνεχής ανάπτυξη και εδραίωση της εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους οι οποίες προσδίδουν εξειδίκευση και ιδιαίτερο ποιοτικό αποτέλεσμα.