ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οικονομικά Στοιχεία
PDF Εκτύπωση E-mail

Στην πρώτη χρήση ως Ανώνυμη Εταιρεία είχε κύκλο εργασιών €18.479.000,00

Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2009 η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών €23.774.000,00

Το Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο της Εταιρείας στην παρούσα φάση (Μάϊος 2012) ανέρχεται σε 7.500.000,00 €