ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
PDF Εκτύπωση E-mail

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 26-03-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 17/10/2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 455.000,00  €