ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
PDF Εκτύπωση E-mail

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 08-05-2012

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε."

ΦΟΡΕΑΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.434.150,00 €