«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΦΩΝ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΦΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ » (Κ-424Ν)
PDF Εκτύπωση E-mail

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 05-06-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12/03/2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΦΩΝ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΦΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ » (Κ-424Ν)

ΦΟΡΕΑΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.632.000,00  €