Αντικατάσταση Υπογείου και Εναέριου Επικίνδυνου Ηλεκτρικού Δικτύου και Εγκατάσταση Περιμετρικού Οδοφωτισμού στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων(Σ.Σ.Ε)στην Βάρη Αττικής (731 Δ.Σ.Ε.)
PDF Εκτύπωση E-mail

Αντικατάσταση Υπογείου και Εναέριου Επικίνδυνου Ηλεκτρικού Δικτύου και Εγκατάσταση Περιμετρικού Οδοφωτισμού στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων(Σ.Σ.Ε)στην Βάρη Αττικής (731 Δ.Σ.Ε.)