Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
PDF Εκτύπωση E-mail

Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)