Εργασίες εκσκαφών και επιχωμάτων όπως κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης - αποστράγγισης, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της Αττικής Οδού «Παράκαμψη Άνοιξης»
PDF Εκτύπωση E-mail

Εργασίες  εκσκαφών και επιχωμάτων όπως κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης - αποστράγγισης, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της Αττικής Οδού «Παράκαμψη Άνοιξης»