Αποκαταστάσεις Επιφάνειας Εργοταξιακών Χώρων της Επέκτασης της Γραμμής 2 Δάφνη – Ηλιούπολη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΦΡΕΑΡ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ)
PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΦΡΕΑΡ «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ & ΠΑΠΑΓΟΥ»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΔΑΦΝΗ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:504.837,27 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.