Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Αμαξοστασίου ΜΕΤΡΟ στον Αγ. Σάββα (Ελαιώνα) και απόληξη στον ποταμό Κηφισό
PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ «ΕΛΑΙΩΝΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:500.000,00€

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ-ALPINE