Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού (ΒΙ.ΠΑ.Σ)
PDF Εκτύπωση E-mail

Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού (ΒΙ.ΠΑ.Σ)