Εγκατάσταση Οπτικής ίνας της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
PDF Εκτύπωση E-mail

Εγκατάσταση Οπτικής ίνας για την Λειτουργία του ΤΒΜ στην διάνοιξη της Σήραγγας του Μετρό Αγ. Δημήτριος – Ελληνικό της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.