Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Ναυπλίου
PDF Εκτύπωση E-mail

Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Ναυπλίου