Κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών της Εταιρίας INTRATEL.
PDF Εκτύπωση E-mail

Κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών εντός Αστικής Περιοχής Αθηνών της Εταιρίας INTRATEL.