Ανάπτυξη Ευρυζωνικής Πρόσβασης (HELLAS ONLINE)
PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “HELLAS ON LINE

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:5.000.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.